Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 28 2019

mahakao
Reposted fromFlau Flau vialinasakuraaizu linasakuraaizu
mahakao
2471 09f7 500
Sponsored post
feedback2020-admin
mahakao
Reposted fromAgnya Agnya viaxer xer

March 04 2017

mahakao

 Ja chcę być lekarzem. 
- Taki wstyd w rodzinie! A ja marzyłam, że będzie artystą. Kiedy nosiłam go jeszcze w łonie, biegałam po lesie nago, śpiewając Bacha. Wszystko na nic. 
- Widocznie mama fałszowała.

— Sławomir Mrożek, "Tango"
Reposted fromtutajjula tutajjula viaxer xer
mahakao
Jeżeli nie podoba Ci się to, gdzie jesteś, zmień to. Nie jesteś drzewem.
— Jim Rohn
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaxer xer
mahakao
Mamy po 20 lat, skąd możemy wiedzieć co chcemy robić. To absurd. Jak ja nie wiem co będę jeść jutro na śniadanie.
— takie prawdziwe
Reposted fromzyta zyta viaxer xer
mahakao
9843 cc11
Reposted fromparkaboy parkaboy viaxer xer
mahakao
8849 5287
Reposted fromoopsiak oopsiak vialinasakuraaizu linasakuraaizu
mahakao
mahakao
7501 fc57 500
Reposted fromoll oll vialinasakuraaizu linasakuraaizu
mahakao
3213 2acd
Reposted fromktosiowa ktosiowa vialinasakuraaizu linasakuraaizu
mahakao
0011 4896
Reposted fromtatze tatze vialinasakuraaizu linasakuraaizu
mahakao
4165 2e4b
Reposted fromsiara siara vialinasakuraaizu linasakuraaizu
9850 b2e8
Reposted fromtron tron vialinasakuraaizu linasakuraaizu

July 02 2015

mahakao
Reposted fromredux redux viadidlirnik didlirnik
mahakao
0074 0dc3
mahakao
3617 1293 500
Reposted fromkwestia-gustu kwestia-gustu viadidlirnik didlirnik
mahakao
mahakao
0486 d84a
Reposted fromnazarena nazarena viaxer xer
mahakao
5573 de8f 500
Reposted fromchceuciec chceuciec viaxer xer
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...